TILL VÅRA
PRIVATKUNDER


I ett försök att effektivisera vår verksamhet
kommer vi under en tid prova ett nytt sätt att
arbeta med vår butik. Under denna testperiod
kommer det endast vara möjligt att få personlig
service genom tidsbokning. Med förändringen
hoppas vi kunna planera bättre och lägga
hundraprocentigt fokus på varje kund.
För att detta ska fungera i praktiken vill vi att
våra kunder bokar jobb i följande ordning:
1. Boka hembesök genom att ringa eller maila
2. Invänta offert från oss
3. Acceptera offert per mail eller telefon,
i samband med detta bokas en tid in för att
välja ert material i butiken
4. Arbetet bokas in
För kunder som enbart är intresserade av materialköp,
bokas en personlig tid in även för
detta. Denna förändring träder i kraft 9/10 2017.