Skuru Golvservice är ett familjeföretag som grundades 1980 av Hans Larsson. Sedan 1986 har familjen drivit företaget i aktiebolagsform. VD Kent Larsson sköter kakel/klinkers/badrums-delen av verksamheten och Mika Heikkilä avlastar Kent med arbestsledarfunktioner för golv och matt-delen. Ansvarig för butik och lager är Patrik Westner.
 
Alla typer av kunder finns representerade i vårt kundregister och merparten återfinns i Nacka och Värmdö. I vår butik erbjuds dessa ett brett urval av golv- och väggmaterial av olika slag. I syfte att ge kunderna idéer och möjlighet till helhetsintryck har ett tjugotal "miljöer" byggts upp. Butikens främsta syfte är att understödja vår entreprenadrörelse, som utgör huvuddelen av vår verksamhet. Målsättningen för våra entreprenader är "noll fel" och under senare år har vi arbetat mycket med kvalitetssäkring av företaget. Uppbyggnad av rutiner samt utbildning av personal har varit viktiga inslag i denna process. Vi är även auktoriserade medlemmar i GBR samt GVK. För att ytterligare understryka miljöfrågornas vikt har vi formulerat en miljöpolicy som idag styr vår verksamhet.

Vår vision är att Skuru Golvservice AB ska bli det ledande företaget inom golvbeläggningar och vattentäta väggbeklädnader i Nacka Kommun med omnejd. Målsättningen är att när en kund i detta område ska ha dylika arbeten utförda ska vi vara de första de tar kontakt med och vi ska också vara den som oftast väljs att utföra arbetet. En av förutsättningarna för att vi ska nå dit anser vi är ett stort ansvarstagande för vår närmiljö, men även ett globalt miljötänkande.

MILJÖPOLICY
Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Vi ska därför, så långt vi förmår och har kunskaper till, rekommendera våra kunder att inte bygga in material som kan skapa framtida problem för människor och miljö. Vi ska istället föreslå ett miljömässigt bättre alternativ eller helt avstå från att utföra arbetet om de miljömässiga riskerna är för stora. 

Vår målsättning skall vara att:
- Inte kvarlämna emballage eller spill på arbetsplatserna.
- Deltaga i och utveckla fabrikanternas källsorteringsprogram.
- Ta hand om allt spill och retunera det till depåer.
- Alltid använda vattenbaserade limmer och lacker.
- Rekommendera avjämningsmassor som inte innehåller kasein eller andra skadliga ämnen.
- Planera transporter för minskad miljöbelastning.
- Påverka våra underleverantörer att ta ett liknande miljöansvar.
- Redovisa de miljödeklarationer som finns framtagna.
- Aktivt styra kunden till riktiga och ej hälsofarliga städmetoder.
- Vi låter ansvar för miljön genomsyra vårt dagliga arbete.