MILJÖPOLICY
Det vi gör nu påverkar miljön såväl idag som för kommande generationer. Vi ska därför, så långt vi förmår och har kunskaper till, rekommendera våra kunder att inte bygga in material som kan skapa framtida problem för människor och miljö. Vi ska istället föreslå ett miljömässigt bättre alternativ eller helt avstå från att utföra arbetet om de miljömässiga riskerna är för stora. 

Vår målsättning är att:

  • Inte kvarlämna emballage eller spill på arbetsplatserna.
  • Deltaga i och utveckla fabrikanternas källsorteringsprogram.
  • Ta hand om allt spill och retunera det till depåer.
  • Alltid använda vattenbaserade limmer och lacker.
  • Rekommendera avjämningsmassor som inte innehåller kasein eller andra skadliga ämnen.
  • Planera transporter för minskad miljöbelastning.
  • Påverka våra underleverantörer att ta ett liknande miljöansvar.
  • Redovisa de miljödeklarationer som finns framtagna.
  • Aktivt styra kunden till riktiga och ej hälsofarliga städmetoder.
  • Vi låter ansvar för miljön genomsyra vårt dagliga arbete.